Bezpłatna wysyłka na każde zamówienie
Bezpłatne 30-dniowe zwroty

Wprowadzenie

Dziękujemy za wsparcie ze strony okredytach.pl. Aby chronić Twoje dane osobowe, gdy lubisz robić zakupy w okredytach.pl, opracowujemy niniejszą politykę prywatności, która w rzeczywistości jest umową regulującą korzystanie z naszych usług.

Pliki cookie i podobne technologie

Używamy plików cookie i podobnych technologii w celu dostarczania, ochrony i ulepszania naszych produktów i usług, na przykład poprzez personalizowanie treści, oferowanie i mierzenie reklam, zrozumienie zachowań użytkowników i zapewnienie bezpieczniejszego doświadczenia. Możesz usunąć lub odrzucić pliki cookie za pomocą przeglądarki lub urządzenia ustawienia, ale w niektórych przypadkach może to wpłynąć na możliwość korzystania z naszych produktów i usług.

2.1 Definicja „Cookies”
Pliki cookie to małe fragmenty tekstu używane do przechowywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie są szeroko stosowane do przechowywania i otrzymywania identyfikatorów i innych informacji na komputerach, telefonach i innych urządzeniach. Te typy plików pełnią szereg różnych zadań, takich jak zapamiętywanie preferencji i wybranych elementów, pomagając w ulepszaniu korzystania z witryny, a także staramy się, aby reklamy lub oferty, które widzisz online, były bardziej odpowiednie dla Ciebie. Te „pliki cookie” można podzielić na 4 typy, z których każdy opisano poniżej.

2.2 Rodzaje plików cookie
Niezbędne pliki cookie
W celu zapewnienia podstawowych usług naszej witryny internetowej, takich jak odwiedzanie naszej witryny internetowej lub dokonywanie zakupów, te pliki cookie są niezbędne. Jeśli wyłączysz te pliki cookie, nie będziemy w stanie spełnić Twojego żądania.

Wydajnościowe pliki cookie
Ten typ gromadzi anonimowe informacje o tym, jak ludzie korzystają z witryny, a dane są łączone z innymi użytkownikami, aby umożliwić nam ulepszanie działania witryny. Na przykład używamy plików cookie Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób klienci docierają do naszej witryny, przeglądają lub korzystają z naszej witryny oraz wyróżniają obszary, w których możemy ulepszyć obszary, takie jak nawigacja, zakupy i kampanie marketingowe. Dane przechowywane przez te pliki cookie nigdy nie zawierają danych osobowych, na podstawie których można ustalić Twoją indywidualną tożsamość.Jeśli wyłączysz lub zrezygnujesz z tych plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych witryn internetowych i usług, co może zmniejszyć wsparcie lub informacje, które możemy Ci zapewnić.

Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie mogą zapamiętywać operacje, takie jak Twoje preferencje, abyśmy mogli oferować lepsze usługi i ulepszać nasze modele działania.Jeśli odrzucisz te pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych witryn internetowych.

Pliki cookie
do targetowania lub pliki cookie dotyczące reklam Te pliki cookie zbierają informacje o twoich zwyczajach przeglądania, aby reklamy były bardziej spersonalizowane. Te pliki cookie mogą zapamiętywać odwiedzane strony internetowe i udostępniać je stronom trzecim, takim jak reklamodawcy. może nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych witryn internetowych i usług oraz może wpływać na Twoje wrażenia.

Pliki cookie sieci społecznościowych
Te pliki cookie służą do udostępniania stron i treści w naszych witrynach internetowych i usługach za pośrednictwem sieci społecznościowych stron trzecich i innych witryn internetowych. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do celów reklamowych.Jeśli odrzucisz te pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych witryn internetowych, co może wpłynąć na Twoje wrażenia.

2.3 Pliki cookie umieszczane przez strony trzecie
Na naszych stronach internetowych można również napotkać pliki cookie, które są umieszczane przez osoby trzecie. Na przykład, gdy kupujesz nasze produkty online, nasz sprzedawca e-commerce może używać plików cookie i innych technologii. Możemy również zezwolić stronom trzecim na umieszczanie plików cookie w naszych witrynach internetowych w celu śledzenia informacji o Twoich działaniach online i / lub w witrynach lub usługach online stron trzecich, w tym na wysyłanie ukierunkowanych reklam na podstawie tych informacji, co może obejmować remarketing naszych produktów. i usługi, które przeglądałeś w naszych witrynach internetowych i witrynach stron trzecich.

Niniejsze Oświadczenie dotyczące plików cookie nie ma zastosowania do plików cookie, aplikacji, technologii lub witryn internetowych, które są własnością i / lub są obsługiwane przez strony trzecie, ani praktyk takich stron trzecich, nawet jeśli używają one naszej technologii lub uzyskują do niej dostęp do przechowywania lub gromadzenia informacji. Aby zrozumieć, w jaki sposób strony trzecie używają plików cookie, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

2.4 Kontrola i rezygnacja z plików cookie
Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookie na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym bez Twojej wyraźnej zgody. Sekcja „Pomoc” Twojej przeglądarki zwykle zawiera szczegółowe informacje na temat zarządzania ustawieniami plików cookie. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, jak wspomniano powyżej, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych witryn internetowych i usług.

2.5 Inne podobne technologie
DPAPI (Data Protection Application Programming Interface) jest prostym kryptograficznym interfejsem programowania aplikacji dostępnym jako wbudowany komponent w Windows 2000 i późniejszych wersjach systemów operacyjnych Microsoft Windows. W teorii interfejs API ochrony danych umożliwia symetryczne szyfrowanie dowolnego rodzaju danych; w praktyce jego podstawowym zastosowaniem w systemie operacyjnym Windows jest wykonywanie symetrycznego szyfrowania asymetrycznych kluczy prywatnych, wykorzystując klucz użytkownika lub systemowy jako znaczący wkład w entropię. DPAPI może pomóc w rejestrowaniu i przechowywaniu danych osobowych użytkowników. Data Cube to prosta aplikacja do rejestracji i analizy danych osobowych. Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, jak wspomniano powyżej, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych funkcji naszych witryn internetowych i usług.

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić nowe lub inne praktyki dotyczące prywatności. Poinformujemy naszych klientów o wprowadzeniu istotnych zmian w Polityce prywatności. Modyfikacja Polityki prywatności ma ogromne znaczenie dla zapewnienia Ci praw do danych osobowych. W związku z tym szczerze zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności dostępną okresowo w Internecie. Ponadto zawsze możesz sprawdzić Politykę prywatności za pomocą szybkich łączy, gdy potrzebujesz wprowadzić swoje dane osobowe. Jednocześnie poinformujemy Cię o zmianie, wysyłając powiadomienie na Twoje konto. Na Twoim koncie pojawi się specjalne szybkie łącze, które oferuje pełny tekst Polityki prywatności.

Ujawnienie danych osobowych

Udostępniamy określone dane osobowe partnerom strategicznym, którzy współpracują z nami w celu dostarczania naszych produktów i usług lub pomagają nam sprzedawać klientom. Dane osobowe będą udostępniane przez nas tym firmom wyłącznie w celu dostarczania lub ulepszania naszych produktów, usług i reklam; nie będą udostępniane stronom trzecim do ich własnych celów marketingowych bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.

5.1 Usługodawcy
Udostępniamy dane osobowe firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak hosting stron internetowych, usługi poczty elektronicznej, marketing, sponsorowanie loterii, konkursów i innych promocji, audyt, realizacja zamówień klientów, analiza danych, obsługa klienta, oraz prowadzenie badań klientów i ankiet satysfakcji. Firmy te są zobowiązane do ochrony Twoich danych i mogą być zlokalizowane wszędzie tam, gdzie działamy.

5.2 Spółki stowarzyszone i korporacyjne transakcje biznesowe
Możemy udostępniać dane osobowe spółkom stowarzyszonym i partnerom biznesowym. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, wydzielenia, przeniesienia, sprzedaży lub zbycia całości lub części naszej działalności, w tym w związku z jakimkolwiek upadłością lub podobnym postępowaniem, możemy przenieść wszelkie i wszystkie dane osobowe odpowiedniej stronie trzeciej.

5.3 Zgodność z prawem i bezpieczeństwo
Może być konieczne - na mocy prawa, procesu prawnego, postępowania sądowego i / lub wniosków organów publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim - ujawnienie danych osobowych. Możemy również ujawniać dane osobowe, jeśli uznamy, że ze względów bezpieczeństwa narodowego, organów ścigania lub innych kwestii o znaczeniu publicznym ujawnienie jest konieczne lub właściwe. Możemy również ujawnić dane osobowe, jeśli w dobrej wierze ustalimy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszych praw i skorzystania z dostępnych środków, egzekwowania naszych warunków, zbadania oszustw lub ochrony naszych operacji lub użytkowników.

5.4 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych mieszkańców EOG
Może być konieczne - zgodnie z prawem, procesem prawnym, postępowaniami sądowymi i / lub wnioskami organów publicznych i rządowych w kraju zamieszkania użytkownika lub poza nim - ujawnienie danych osobowych. Możemy również ujawniać dane osobowe, jeśli uznamy, że ze względów bezpieczeństwa narodowego, organów ścigania lub innych kwestii o znaczeniu publicznym ujawnienie jest konieczne lub właściwe. Jeśli mieszkasz na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie uzasadnione, jeśli zostanie spełniony jeden z poniższych warunków: Zawsze, gdy uzyskamy Twoją zgodę;
Zawsze, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a nami lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie;
Gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
Gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów;
Gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów prawnych i uzasadnionych (w tej sytuacji szczegółowo wyjaśnimy szczegóły)